געבן דערציִערס כּוח

פֿון פֿאָלקשול ביז מיטלשול

דערציִונג קען אין גאַנצן איבעראַנדערשן אַ מענטש און מיר האַלטן, אַז אַ זײַל דערפֿון איז דער לערער אָדער לערערקע. שטיצן מיר נאָוואַטאָרישע דערצי־פּראָגראַמען, דאָס אויסשולן נײַע לערערס און דאָס דערגאַנצן זיי פּראָפֿעסניאָנעל כּדי צו געבן כּוח דערציִערס אַזוי ווי סטודענטן.

 

רעזולטאַטן: אין משך פֿון פֿיר יאָר האָט די נעמי־פֿונדאַציע געהאָלפֿן אויסשולן איבער 400 לערערס, דער הויפּט אויף דער ישׂראלדיקער פּעריפֿעריע און אין אָרעמע ראַיאָנען.

העכערע לימודים

מיר שטיצן פּיאָנערישע פֿאָרשאַרבעט און וויסנשאַפֿט אויף דער אוניווערסיטעטישער מדרגה און ווײַטער. דורכן קאָנצענטרירן זיך אויף הדרכה און דערציִונג זעען מיר, אַז די וויסנשאַפֿט זאָל אַריבער צו די ווײַטערדיקע דורות.

 

רעזולטאַטן: מיט דער כּדר־פּרעמיע גיבן מיר אָפּ כּבֿוד העכערע פּראָפֿעסאָרן פֿונעם תּל־אָבֿיבער אוניווערסיטעט וואָס זיי האָבן מחדש געווען אין דער נאַטור־ און אין די סאָציאַלע וויסנשאַפֿטן.

OUR THRIVING PARTNERSHIPS

see all Empowering Educators
Mizraf at Manor Cabri

Training teachers and transforming school environments with research-based learning in Northern Israel.

Visit their website

LEARN MORE
World ORT Digital Teacher Training Seminars

Technology training and professional development seminars for Hebrew and Judaic studies teachers around the world.

Visit their website

LEARN MORE
ELEM - Youth in Distress

Training and supporting volunteers who work with young people throughout Israel.

Visit their website

LEARN MORE