מיר שטיצן און קולטיווירן אַקאַדעמיש ייִדיש

מיר גלייבן

מיר גלייבן, אַז ייִדיש איז אַ רײַך, לעבעדיק לשון וואָס איז ווערט, מע זאָל זיך אָפּגעבן דערמיט אויף אַ העכערער מדרגה

מיר שטיצן

מיר שטיצן ייִדיש־געלערנטע, אַקאַדעמישע פּראָגראַמען און נאָוואַטאָרישע, אַרומנעמיקע מעטאָדן בײַם לערנען אָט דאָס שיינע, טראַנספֿאָרמאַטיווע לשון.

מיר האָבן בשותּפֿות ליב

בשותּפֿות מיט נעמין האָבן מיר ליב די ייִדישע שפּראַך און קולטור, דריקן מיר עס אויס דורכן שאַפֿן מעגלעכקייטן אויף העכערע לימודים און אויף אַ באַטײַטיקן אופֿן פֿאַרנעמען זיך דערמיט

OUR THRIVING PARTNERSHIPS

see all Academic Yiddish
Beit Hatfutsot

Collaborations in education and Yiddish at the Museum of Jewish Peoplehood in Tel Aviv.

Visit their website

LEARN MORE
Yiddish Farm

Supporting teachers and scholarships at a Yiddish immersion program and organic farming community.

Visit their website

LEARN MORE
Afn Shvel

Published by the League for Yiddish, this magazine is committed to the promotion and preservation of Yiddish.

Visit their website

LEARN MORE